Kalite Politikamız

  • Müşteri memnuniyeti,
  • Projeleri, iş programına ve teknik şartnamelere uygun yerine getirmek,
  • Uygulama sırasında maksimum verimlilik, minimum zaiyat,
  • Yeni teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak,
  • Ar-Ge'yi ön planda tutmak,
  • Çalışanların mutlu ve huzurlu çalışmasını sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklere uymak,
  • Atıkların geri dönüşümüne önem vermek
  • Enerji israfını önlemek,
  • Hava, su ve toprağı kirletmemek,

Müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sürekli kılmak, bir şirketin yalnızca bugünkü değil, gelecekteki kazançlarının da güvencesidir. Böyle bir istikrarı sağlamak ise, ancak bilinçli bir kalite politikasıyla mümkündür. TEM-SEM olarak kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz gibi...


Copyright © 2014 TEM-SEM | Designed by medyANKA